Anläggning av trädgård till nybyggd villa | Lund


Just nu håller vi till på nya Råby i Lund. Vi håller på att grovplanera en trädgård till en nybyggd villa. I detta skedet schaktar vi av lera, planerar upp alla ytor som ska va stenlagda med bärlager.

Gräver ut diken till matjord där som ska planteras häckar och harpar matjorden som tidigare legat på tomten innan den blev bebyggd. I nästa skede och etapp ska vi börja med fin planering så som stensättningar, trappor m.m. Detta återkommer vi med. Tomten är belägen i en sluttning vilket kan kräva kant stöd. I detta fallet kommer häckar, marktäckande växter m.m ersätta all kant stöd, vilket gör att naturen får ta hand om allt överblivet vatten från tomten och bilda en grön spännande ute miljö.

Publicerad i Mark