TAK

Som auktoriserad takentreprenör kan vi erbjuda våra kunder marknadens bästa tätskiktsgaranti genom Tätskiktsgarantier Norden AB vilken gäller i 10+5 år.

Vi arbetar med välkända och välbeprövade produkter från Trebolit som startade sin verksamhet redan 1889, vilket innebär att de är Sveriges äldsta företag i branschen. Därför kan man lugnt påstå att de mer än väl vet vad som krävs för att producera tätskikt som ger lång och trygg livslängd.

Vi är utbildade av materialleverantören och utför alltid arbetet enligt dennes anvisningar.

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Listtäckning – en estetiskt tilltalande takläggningsmetod med gamla anor
  • Membranisolering – är ett APP-modifierat tätskikt som är avsedd att användas som fukt och isoleringsskikt på P-däck, innergårdar, altaner, terrasser och balkonger.
  • Låglutande tak – industritak, villatak, garagetak mm
  • Tätskikt – broar, parkeringsdäck, balkonger mm
  • Takvård – Vi utför besiktning av tak och hjälper er med underhåll m.m.

Vi blir en kostnadseffektiv partner i tillsynen och skötseln av din femte fasad, den minst synliga men den mest utsatta av dem alla.Vi gör gärna en besiktning av taket och föreslår åtgärder, såväl när det gäller åtgärder som utrustning.

Vi kan också svara för det löpandet underhållet av taket, rensa vattengångar och brunnar och åtgärda eventuella skador. Vi erbjuder även snöröjning av tak vintertid.

Se här för referensjobb inom tak.

Kontakta oss för ett offertförslag eller om ni har frågor och funderingar, vi står gärna til er tjänst!